Hasbullah Ridwan, Muhammad, & Nurul Khamidah. " KESANTUNAN BERBAHASA DEWAN JURI RAGAM ACARA “BERAKSI DI RUMAH SAJA” DI INDOSIAR (KAJIAN SOSIOPRAGMATIK)." Jurnal PENEROKA [Online], 1.02 (2021): 223-238. Web. 16 Oct. 2021