Hasbullah Ridwan, M., & Khamidah, N. 2021 Jul 1. KESANTUNAN BERBAHASA DEWAN JURI RAGAM ACARA “BERAKSI DI RUMAH SAJA” DI INDOSIAR (KAJIAN SOSIOPRAGMATIK). Jurnal PENEROKA. [Online] 1:02