Hasbullah Ridwan, M., & Khamidah, N. (2021). KESANTUNAN BERBAHASA DEWAN JURI RAGAM ACARA “BERAKSI DI RUMAH SAJA” DI INDOSIAR (KAJIAN SOSIOPRAGMATIK). Jurnal PENEROKA, 1(02), 223-238. doi:10.30739/peneroka.v1i02.986