HASBULLAH RIDWAN, Muhammad; KHAMIDAH, Nurul. KESANTUNAN BERBAHASA DEWAN JURI RAGAM ACARA “BERAKSI DI RUMAH SAJA” DI INDOSIAR (KAJIAN SOSIOPRAGMATIK). Jurnal PENEROKA, [S.l.], v. 1, n. 02, p. 223-238, july 2021. ISSN 2774-6097. Available at: <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/Peneroka/article/view/986>. Date accessed: 16 oct. 2021. doi: https://doi.org/10.30739/peneroka.v1i02.986.