Suprapto, Ribut, & Dwi Maria Ulfa. " Pengaruh Statistik Bimbingan Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Di Masa Virus Covid-19." JKaKa:Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam [Online], 1.1 (2021): 50-61. Web. 22 Apr. 2021